Easy DriverPacks v5.22 (32/ 64 bit) cho Windows XP, Windows 7

Go down

Easy DriverPacks v5.22 (32/ 64 bit) cho Windows XP, Windows 7

Bài gửi  admin on Fri Jan 20, 2012 10:02 pmCode:

- eDriver v5.22 XP 32bit: File: Easy_DriverPacks_5.22_WinXP_32Bit.zip MD5: 9F3C73E51F5B4BDF7F470E4F558CC185 SHA-1: 5687E3E8F0CE1A350802124ECF61FC6C80B77C76 ------------------------------------------ eDriver v5.22 WIN7 32bit: File: Easy_DriverPacks_5.22_Win7_32Bit.zip MD5: DB2EDADECF87C5A66B049411017BD385 SHA-1: 9BA5D686E3EC3931CD56977FA0113858DC6655BE ----------------------------------------- eDriver v5.22 WIN7 64bit: File: Easy_DriverPacks_5.22_Win7_64Bit.zip MD5: E7DBE3E52DA379D40086F7348C551386 SHA-1: 938BCDEF5B1C5886AC8E89320070E45C3CC5E796

Cập nhật ở phiên bản này:


eDriver v5.22 XP 32 bit:

1, giải pháp theo định hướng con đường không tồn tại lỗi khi DPINST.EXE vấn đề;
2, cố gắng giảm WIN7 pop-up hộp theo xác suất cấp giấy chứng nhận lái xe;
3 tăng cường hơn nữa khả năng để phù hợp với ID;
4, sửa đổi chương trình logic lỗi cá nhân.

Ổ đĩa thành phần:

1, [đồ họa] Update AMD Radeon HD 6000 series card đồ họa phiên bản trình điều khiển Catalyst 11,11
2, [đồ họa] Cập nhật nVIDIA NF6-GTX580M/ION nền tảng đầy đủ các phiên bản đồ họa tích hợp trình điều khiển 285,58
3 cập nhật [video] Intel Intel Core i3 / core i7 i5/Core loạt chipset điều khiển hiển thị phiên bản 6.14.10.5384
4, [đồ họa] Cập nhật Intel Intel G41-series chipset GS45 6.14.10.5390 điều khiển hiển thị phiên bản
5, [âm thanh] Cập nhật Realtek Realtek HD Audio Chip điều khiển 2,67 đầy đủ các phiên bản
6, [thẻ] VIA VIA HD Cập nhật phiên bản chip âm thanh 6.0.01.10100 lái xe của dòng
7, [thẻ] cập nhật Atheros AR813x/AR815x/AR816x Dòng LAN Driver 2.0.7.9 phiên bản
8, [thẻ] Cập nhật Broadcom Broadcom BCM5784 netlink-57.790 thẻ 14.8.0.5 driver phiên bản
9, [thẻ] Cập nhật Intel LAN Driver Intel 16,7 PRO100/1000 Dòng phiên bản
10, [thẻ] Cập nhật Marvell Yukon Dòng LAN Driver 11.45.1.3 phiên bản
11, [thẻ] cập nhật trình điều khiển NIC JMicron JMicron JMC25x/JMC26x 5.0.33.3_WHQL phiên bản
12, [không dây] cập nhật các Ralink Ralink RT2860 loạt thẻ Wireless PCI Adapter driver phiên bản 3.2.3.0
13, [không dây] cập nhật các Ralink Ralink RT2870 loạt thẻ Wireless USB Adapter driver phiên bản 3.2.4
14, [card mạng không dây Intel cập nhật] Intel WiFi Liên kết 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 14.2.0.10 phiên bản chính thức
15, [] cập nhật Realtek Realtek LAN không dây Wireless LAN Driver 1005.28.1006.2011 RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE phiên bản
16, [] chipset Intel mới Công nghệ lưu trữ Intel nhanh chóng điều khiển phiên bản 11.5.0.1109
17, [] cập nhật Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software 9.2.3.1022 lái xe PV phiên bản
18, [] cập nhật hàng loạt chipset Intel chipset Intel ICH7R/ICH8R/ICH9R/ICH10R RST 10.8.0.1003 driver phiên bản
19, [ổ đĩa] cập nhật Marvell MV91xx AHCI / RAID điều khiển lái xe 1.2.0.1014 phiên bản 20, [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Dòng đĩa mảng điều khiển phiên bản 1.3.1.000
21, [khác] Thông qua thiết bị USB 3,0 lái xe điều khiển v6.1.7600.1803 phiên bản
22, [các thiết bị khác] cập nhật ASMedia ASM1041/ASM1042 lái xe điều khiển USB 3.0 phiên bản 1.14.2.0
23, [các thiết bị khác] cập nhật NEC USB 3.0 Máy chủ điều khiển driver v2.1.28.0 phiên bản
24, [Các thiết bị khác] New Renesas chủ điều khiển USB 3.0 driver v3.0.8.0 phiên bản 25, [các thiết bị khác] cập nhật eTRON EJ168 USB 3.0 điều khiển máy chủ điều khiển v1.00.0000.0105 phiên bản
26, [các thiết bị khác] Cập nhật Texas Instruments điều khiển USB 3.0 V1.12.16.0

-------------------------------------------- --------------------------------------

eDriver v5.22 WIN7 32/64 bit:

1, giải pháp theo định hướng con đường không tồn tại lỗi khi DPINST.EXE vấn đề;
2, cố gắng giảm WIN7 pop-up hộp theo xác suất lái xe chứng nhận;
3, để tăng cường hơn nữa khả năng để phù hợp với ID;
4, sửa đổi lỗi cá nhân chương trình logic.

Ổ đĩa thành phần:

1, [đồ họa] Update AMD Radeon HD 6000 series card đồ họa phiên bản trình điều khiển Catalyst 11,11
2, [đồ họa] Cập nhật nVIDIA NF6-GTX580M/ION nền tảng đầy đủ các phiên bản đồ họa tích hợp trình điều khiển 285,58
3 cập nhật [video] Intel Intel Core i3 / core i7 i5/Core loạt chipset điều khiển hiển thị phiên bản 8.15.10.2538
4, [đồ họa] Cập nhật Intel Intel G41-series chipset GS45 8.15.10.2555 điều khiển hiển thị phiên bản
5, [âm thanh] Cập nhật Realtek Realtek HD Audio Chip điều khiển 2,67 đầy đủ các phiên bản
6, [thẻ] VIA VIA HD Cập nhật phiên bản chip âm thanh 6.0.01.10100 lái xe của dòng
7, [thẻ] Cập nhật Intel LAN Driver Intel 16,7 PRO100/1000 loạt phiên bản
8, [thẻ] Cập nhật Realtek Realtek LAN Driver RTL8111/RTL8168 Dòng 7,049 phiên bản 9, [thẻ] cập nhật hàng loạt AR813x/AR815x/AR816x Atheros PCI-E NIC lái xe 2.0.8.8 phiên bản
10, [thẻ] Cập nhật Broadcom Broadcom BCM5700 NetXtreme loạt NIC 15.0.0.6 lái xe phiên bản
11, [thẻ] Cập nhật Broadcom Broadcom BCM5784 netlink -55 790 LAN Driver 15.0.0.17 phiên bản
12, [thẻ] Cập nhật Marvell Yukon Dòng LAN Driver 11.45.1.3 phiên bản
13, [thẻ] Cập nhật JMicron JMicron JMC25x/JMC26x NIC lái xe 5.0.33.3_WHQL phiên bản
14, [không dây LAN] mới Atheros Wireless LAN AR6XX Dòng driver 3.1.2.41 phiên bản 15, [không dây LAN] cập nhật Atheros Wireless LAN AR5xxx/AR9xxx Dòng driver phiên bản 9.2.1.459
16, [] cập nhật Broadcom Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 5.100.196.8 BCM series phiên bản
17, [ Wireless LAN] mới Marvell AVASTAR Wireless LAN Driver 14.66.8025.32 phiên bản 18, [] cập nhật Intel Wireless LAN Intel WiFi Liên kết 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 14.2.0.10 phiên bản chính thức
19, [không dây LAN] Ralink RT2860 Ralink loạt cập nhật Wireless PCI Adapter driver phiên bản 3.2.3.0
20, [không dây] cập nhật các Ralink Ralink RT2870 loạt thẻ Wireless USB Adapter driver phiên bản 3.2.4
21, [] cập nhật Realtek Realtek LAN không dây Wireless LAN Driver 2002.1.0106.2011 RTL8190/RTL8192E phiên bản
22, [Cập nhật] Realtek LAN không dây Wireless LAN Driver Realtek RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE 1005.28.1006.2011 phiên bản
23, [] mới Intel chipset Intel nhanh chóng điều khiển Công nghệ lưu trữ phiên bản 11.5.0.1109
24, [] cập nhật Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software 9.2.3.1022 lái xe PV phiên bản
25, [] cập nhật hàng loạt chipset Intel chipset Intel ICH7R/ICH8R/ICH9R/ICH10R RST 10.8.0.1003 driver phiên bản
26, [ổ đĩa] cập nhật Marvell MV91xx AHCI / RAID trình điều khiển bộ điều khiển 1,2 .0.1014 phiên bản
27, [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Dòng đĩa mảng điều khiển phiên bản 1.3.1.000
28, [các thiết bị khác] cập nhật ASMedia ASM1041/ASM1042 lái xe điều khiển USB 3.0 phiên bản 1.14.2.0
29, [các thiết bị khác] cập nhật NEC USB 3.0 chủ Bộ điều khiển driver v2.1.28.0 phiên bản
30, [các thiết bị khác] New Renesas chủ điều khiển USB 3.0 driver v3.0.8.0 phiên bản 31, [các thiết bị khác] cập nhật eTRON EJ168 USB 3.0 điều khiển máy chủ điều khiển v1.00.0000.0105 phiên bản
32, [Các thiết bị khác] Cập nhật Texas Instruments điều khiển USB 3.0 lái xe V1.12.16.0 phiên bản
33, [khác] Cập nhật qua USB 3.0 lái xe điều khiển thiết bị phiên bản v6.1.7600.1803

- eDriver v5.22 XP 32 bit:

- eDriver v5.22 WIN7 32 bit:

- eDriver v5.22 WIN7 64 bit:

Hướng dẫn tải:
Các bạn bấm vào link tải. Sau đó đợi mấy giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng,click vào để vào trang tải.


Các bạn có thể tải thêm rất nhiều phần mềm hay và nhiều thứ khác nữa tại đây: http://caokeu.forumvi.com/ .Mong các bạn luôn ủng hộ! Chúc các bạn luôn vui vẻ.

avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1254
Join date : 05/09/2011
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://caokeu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết